ČESKO-POLSKÉ SETKÁNÍ: KATARZYNA REDMERSKA – NOVINÁŘKA A SPISOVATELKA

25. květen 2022
ČESKO-POLSKÉ SETKÁNÍ: KATARZYNA REDMERSKA – NOVINÁŘKA A SPISOVATELKA 25. května 2022 | 17 hodin  v oddělení pro dospělé Knihovny Barunky Panklové
Druhým setkáním v rámci projektu "Česko-polské čtení", reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002660, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Bude setkání s polskou novinářkou a spisovatelkou Katarzynou Redmerskou, autorku knih „Sekret z przed lat”, „Zacisze”, „Pejzaż we mgle“. Besedy se zúčastní také členové a členky čtenářského klubu z Kudowy a bude vedena jak v polštině, tak i češtině. Začátek je už v 17 hodin na Oddělení pro dospělé. Zveme širokou veřejnost, v první řadě polsky mluvící obyvatelky a obyvatele České Skalice. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme rezervaci míst na tel. 734 155 855.