BIOLUXFER 2019

07. červen 2019
BIOLUXFER 2019

Luxfer Open Space uvádí kurátorský projekt etc. galerie Politika pravdy. Kurátorky Alžběta Bačíková a Anna Remešová. Akce se uskuteční ve staré radnici na Husově náměstí.


Program:

Adéla Babanová (SK): Návrat do Adriaportu (2013), 14 min.

Oleksiy Radynski (UA): The Film of Kyiv. Episode One (2017), 8 min.

Marie Lukáčová (SK): ČHOS (2015/2016), 10 min.

Irina Botea Bucan (USA): Auditions for a Revolution (2006), 23 min.

Komentovaný projekt se zaměřuje na dokumentární přístupy umělců pracujících s pohyblivým obrazem na poli vizuálního umění. Vracíme se tak k tématu, které již bylo mnohokrát akcentováno – a to především v návaznosti na přehlídku Documenta 11 v roce 2002. Dokumentarismus však mezitím ze současného umění nevymizel; naopak se mění a nabývá různých podob, často v návaznosti na nové podmínky digitální éry. S technologickým vývojem a změnou mediálního a politického klimatu přichází také odlišné pojetí otázek etiky, politiky a podstatnou roli hraje také proměňující se filosofický diskurs. Pátráme proto po dokumentárních prostředcích z pozice současnosti – zajímá nás, kam se tyto metody posunuly a jaké vlny lze v proměnách času sledovat. V umění je už od doby, kdy byl popsán dokumentaristický obrat, patrná tendence podrobovat kritice umělecké prostředky, jimiž chtějí umělci referovat o skutečnosti. Vzniká tak celá škála postupů, v nichž je patrná potřeba sebereflexivity, dekonstrukce vyprávění a upozorňování na to, že přenos informace na diváka není možný za pomoci univerzálních a transparentních prostředků. Potřeba zdůrazňovat konstruovanost prostředků, pozici autora či sociální, ekonomické a politické podmínky vzniku díla začala být žádoucí, zároveň si však – jak ve svém textu Politika pravdy. Dokumentarismus v umění z roku 2003 upozorňuje Hito Steyerl – umělci začali uvědomovat, že dokumentarismus nejen skutečnost kritizuje a odhaluje, ale také vytváří vlastní módy skutečnosti a vědění. Pátrání po řešení problémů, které přinesly analýzy moci, se stalo problémem samotným. Projekt uskutečněný v roce 2018 měl 5 kapitol: Mezi realitou a fikcí, Observace, Obraz druhého, (Re)inscenace a O dokumentární nejistotě. Projekce uskutečněná ve spolupráci s Galerií Luxfer v České Skalici uvede průřez těmito kapitolami a představí výběr několika videí s doprovodným komentářem.