Kamenný kříž u zvoničky

Vestec
AutobusemVestec, Větrník, 1 km
Vlakem
O historii tohoto kříže vypovídá nejlépe nápis na něm: „Tento kříž jest postaven ke cti chvále Boží ode všech pravověřících křesťanů obce Vestecké 1784. Obnoveno Léta Páně 1871.“3. května 1881 byly u kříže vysazeny 2 pamětní lípy na památku svatby korunního prince Rudolfa a princezny Stefanie. Traduje se, že východní stromek zahrabali chlapci a západní děvčata. Po vzniku ČSR byla vysazena další dvojice lip - Jeníkova na paměť padlého syna bývalého obecního starosty Jana Vlčka a Válečná na památku všech padlých a vůbec všeho válečného utrpení. K další opravě kříže došlo v roce 1935, kdy byl 12. května slavnostně posvěcen českoskalickým farářem P. Fedinandem Voglem. Náklad byl uhrazen sbírkou, kterou podle obecní kroniky vykonaly Marie Rýdlová a slečna Borůvková.