VÝSTAVA ZRUŠENA !!!

08. leden 2021
UMĚNÍ A VÝROBKY NAŠEHO REGIONU ZRUŠENO!!!
Zveme vás na prodejní výstavu, která představí místní výrobce a jejich produkty.
Většina z nich má vlastní ochrannou známku Regionální produkt – Kladské
pomezí. Jedná se o ocenění výrobků za čas a péči, která jim je při výrobě
věnována, za myšlenku, která jim byla vdechnuta a za původ z našeho regionu.