Pomoc seniorům v České Skalici v době karantény

17. březen 2020
Město Česká Skalice ve spolupráci se skauty ze střediska Junák - český skaut, středisko Jiřího Šimáně Česká Skalice, z. s., zajišťuje pro seniory a tělesně postižení základní zásobování potravinami,drogerií a léky.
Pro koho je služba určena?
Pro seniory nad 65 let nebo tělesně postižené, kteří potřebují zajistit základní zásobování potravinami nebo nezbytnými léky či drogerií a nemají dostupnou žádnou jinou možnost pomoci (od pečovatelské služby, známých, sousedů či příbuzných). Další výjimky pod článkem.

Jak službu objednat?
Na webu www.pomahame-ceske-skalici-2020.webnode.cz stiskněte tlačítko „Potřebuji pomoc“ a následně červené tlačítko „Vyplnit formulář zde“. Vyplňte formulář dle pokynů a stiskněte tlačítko „Odeslat formulář“ Trpělivě vyčkávejte, po čase vás bude kontaktovat přes telefon dispečink služby, který s vámi domluví podrobnosti. Prosím preferujte poptávku formulářem. Pokud si s formulářem neporadíte sami či s pomocí příbuzných, nebo nemáte přístup k internetu, volejte na telefonní číslo 602 160 561, nebo pište na email: pomahame.ceske.skalici.2020@gmail.com

Kdy mohu volat?
Pokud nás kontaktujete poprvé – objednáváte službu a první nákup volejte kterýkoliv den mezi 8:00 až 18:00. Pokud s námi již máte domluvenou službu, chcete objednat druhý a další nákup, volejte ve všední den mezi 8:00 – 10:00.

Jaký nákup si mohu objednat?
Nákup na nezbytné zajištění potravin a léků. Nenakupujeme a nedodáváme alkohol (pivo aj.). Doporučujeme si rozmyslet nákup na cca 3 dny v hodnotě ideálně cca 300-500 korun. Nejedná se o službu denní donášky nákupu, jedná se o zajištění nutného minima důležitého pro život a zdraví, řešení krizové situace.

Kde a kdo objednávku nakoupí?
Nákup dle dispečinkem sjednaného seznamu zajišťuje dobrovolník dle možností místních obchodů s potravinami, drogerií a lékáren. Dobrovolník celou akci včetně nákupu provádí pro bezpečnost svoji i klienta v ochranné roušce a v hygienických rukavicích. Nákup a dodání bude probíhat v nejbližším možném termínu (do 24 hodin, údaj se může měnit dle vytížení služby).

Jak bude probíhat převzetí nákupu?
Čas předání bude probíhat na základě telefonické dohody dobrovolníka a klienta. Především je nutné minimalizovat vzájemný kontakt, aby nebyl ohrožen jak dobrovolník, tak klient. Dobrovolník přinese nákup ke dveřím, zazvoní na zvonek a odstoupí minimálně 4 metry. Poté si klient nákup převezme (při prvním nákupu dojde podobným způsobem i k podpisu smlouvy). Dodržujte odstupy ve vlastním zájmu i v zájmu dobrovolníků. Je nutné zajistit si své domácí mazlíčky. Pokud na zahradě chováte psa, je nutné ho mít zavřeného v kotci či bezpečně uvázaného. K domku, kde se nachází nezajištěný pes, nebude nákup doručen. Je nutné mít bezpečně zajištěná i další zvířata před útěkem při předávání nákupu.

Jak budu nákup platit?
Při prvním nákupu vám bude vystavena smlouva o poskytnutí služby, tu bude při prvním dodání nutné podepsat (detaily sdělí dispečink). Poté si předplatíte nákupy vámi určenou částkou na číslo účtu uvedené ve smlouvě, ze které se vám vaše objednávky budou strhávat. Účtenky i nákup si terénní dobrovolníci fotí. Detaily vám sdělí dispečink akce. Případné přeplatky budou vráceny po skončení mimořádných opatření městem Česká Skalice.

Kdo akci organizuje?
Akce je zajišťována městem Česká Skalice ve spolupráci se skauty ze střediska Junák – český skaut, středisko Jiřího Šimáně Česká Skalice, z. s. Jelikož se jedná o zcela nový projekt založený na důvěře a dobrovolné práci žádáme vás o shovívavost a maximální trpělivost. Naši dobrovolníci budou dělat vše, co je v současné situaci možné.

Pozor: Služba je zajišťována nezdravotnickými dobrovolníky pouze na území města Česká Skalice a její aglomerace (Zlič, Zájezd, Spyta, Ratibořice, Malá Skalice). Služba se nevztahuje na občany v karanténě, nebo na občany s příznaky choroby COVID 19. Pokud jste v karanténě a dostali jste se do tísně nebo máte příznaky nemoci volejte ihned linku 112 nebo Státní zdravotní ústav (724 810 106 nebo 725 191 367). Upozorňujeme, že dle nařízení vlády je šíření onemocnění COVID 19 trestný čin a dle toho bude adekvátně postupováno při zatajení závažných informací o zdravotním stavu či nařízené karanténě. Nově dostupná bezplatná celostátní infolinka na telefonním čísle 1212.

Za organizační tým Zuzana Jungwirthová, Jan Špatenka, Oldřich Rejl