Mlýnský náhon v Ratibořicích je opět v provozu

01. říjen 2017
Po půl roce oprav byl v Ratibořicích zahájen zkušební provoz vodního díla "Mlýnský náhon".
Náhon byl během oprav vyčištěn, byly opraveny mostky a zároveň napraveny škody z povodně z roku 2013.

Část oprav však pokračuje nadále, a to na vantrokách, přidána budou i nová mlýnská kola.


Informace čerpány z www.zamek-ratiborice.cz a www.ceskenoviny.cz
Oprava náhonu
Oprava náhonu
Rudrův mlýn