VÝROBA KRASLIC PRO NÁMĚSTÍ

24. březen 2023 - 24. březen 2023
na prostranství před bytovým domem OLGA od 10 do 15 hod.

Město Česká Skalice vás zve na předvelikonoční setkání v rámci projektu „Přijďte pobejt“ a vyrobit kraslice pro náměstí. Program: 10–15 hodin výroba a zdobení kraslic (materiál zajištěn) a jejich umístění na určená místa, ochutnávka tradičních velikonočních pokrmů. 11–12 hodin vystoupení Pobočky ZUŠ Bedřicha Smetany České Skalici (taneční obor, pěvecký sbor Viktorka, Trio Alej), 14–15 hodin vystoupení souboru Pěnice ze České Skalice. Program je realizován v rámci projektu „Přijďte pobejt“, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003269, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Více na www.CeskaSkalice.cz.