BARUNKA – DÁLKOVÝ POCHOD S CYKLOTRASAMI

10. červen 2023 - 10. červen 2023
Start od českoskalické sokolovny

Pěší trasy: 11, 18, 30 a 50 km, cyklotrasy: 23, 40 a 80 km, kočárková trasa: 11 km, rodinná turistika: 11 a 18 km. Start od 6.30 do 11 hodin od českoskalické sokolovny. Informace: petrskrdla@atlas.cz, tel. 604 162 988, www.c-skalice.webnode.cz, facebook: Turisti Česká Skalice.Dokumenty